Umoya Designs “inner child”

Adi-Logo-1

Umoya Designs and my “inner child”.  Gemstone bracelet was handmade by Tscherina Telesford of Umoya Designs.

Adi-Logo-2b

Adi-Logo-2a

No Comments

    15 − three =